Щорічні звіти, відповідно до Статуту

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ФОНДУ
9.1. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.
9.2. Звітування керівних органів Фонду перед учасниками Фонду здійснюється на засіданнях Загальних зборів не рідше одного разу на рік.
9.3. За результатами діяльності Фонду за календарний рік готується річний звіт про діяльність Фонду, який публікується на інтернет-ресурсі Фонду https://ecology.fund відкритого доступу, не пізніше 31-го січня наступного за звітним року.
9.4. Річний звіт перед публікацією затверджується Загальними зборами.
9.5. Правочини між Фондом та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

Звіт 2020

Звіт 2021