Стратегія

Стратегічні напрямки:

 1. екологія, охорона навколишнього природного середовища;
 2. раціональне використання та відтворення природних ресурсів;
 3. геоекологія, охорона земель;
 4. еко-безпека;
 5. біологічна та генетична безпека;
 6. радіаційна безпека та поводження з радіоактивними відходами;
 7. управління відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;
 8. електроенергетика, ядерна енергетика, нафтогазова промисловість, вугільна промисловість, інші види промисловості та їх вплив на довкілля;
 9. екологічне маркування;
 10. відновлювані джерела енергії, альтернативні види палива;
 11. зміна клімату, озоновий шар;
 12. атмосферне повітря;
 13. економіка природокористування;
 14. захист тварин від жорстокого поводження;
 15. створення центрів надання допомоги здичавілим, безпритульним тваринам, вакцинація, стерилізація, чіпування;
 16. створення центрів реабілітації диких тварин;
 17. створення центрів штучного розведення рідкісних тварин, та таких, що знаходяться під загрозою зникнення;
 18. екологія людини;
 19. антропоекосистема;
 20. охорона здоров’я;
 21. наука та наукові дослідження;
 22. екологічна освіта;
 23. екологічна етика та побудова громадянського суспільства, що ґрунтується на принципах екологічної етики;
 24. громадський контроль екологічної політики;
 25. громадський контроль за виконанням міжнародних конвенцій у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення, охорони природних ресурсів;
 26. громадський контроль щодо додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки, охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
 27. діяльність громадських екологічних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища;
 28. співпраця з державними органами, що здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, участь в інспекційних перевірках, рейдах щодо додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки, охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
 29. участь у проведенні громадської екологічної експертизи;
 30. громадський контроль за діяльністю державних органів у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища, відтворення і охорони природних ресурсів, контроль виконання державними органами природоохоронного законодавства;
 31. громадський контроль за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереженням, рибним господарством та рибною промисловістю, охороною, використанням та відтворенням водних біоресурсів, регулюванням рибальства, лісового та мисливського господарства, мисливства;
 32. екологічний моніторинг та дослідження стану довкілля в зоні проведення антитерористичних операцій (АТО), в зоні бойових дій та збройних конфліктів;
 33. екологічний моніторинг та дослідження стану довкілля в зоні природних і техногенних катастроф;
 34. запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків;
 35. допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 36. протидія екоциду та подолання наслідків екоциду;
 37. відновлення екосистеми, геоекосистеми, біологічного та ландшафтного різноманіття;
 38. громадський геологічний контроль використання надр Землі;
 39. громадський контроль водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 40. антикорупційна діяльність;
 41. протидія браконьєрству;
 42. протидія контрабанді;
 43. екологія та інформаційні технології, програмне забезпечення, бази даних, сайти, web-портали, інтернет-додатки, соціальні мережі онлайн;
 44. екологія та високі технології (high-tech), робототехніка, космічні технології, штучний інтелект, дрони (drones), безпілотні апарати, системи супутникового спостереження, інша спецтехніка та спецобладнання, системи фіксації та передачі інформації;
 45. космічна екологія;
 46. використання системи блокчейн (blockchain) у сфері екології;
 47. законне представництво та правова допомога, представництво у судах по цивільним та кримінальним справам;
 48. дослідження законів, підзаконних актів, вироків суду, інших документів;
 49. законотворчість сфері екології та охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення, охорони природних ресурсів;
 50. законотворчість у сфері екологічної, біологічної, генетичної безпеки, радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами;
 51. законотворчість у сфері охорони здоров'я;
 52. законотворчість у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;
 53. виготовлення фото-відео, кіно-продукції;
 54. формування та збереження екологічної мережі;
 55. участь у створенні об'єктів природно-заповідного фонду;
 56. громадський нагляд за формуванням, охороною, використанням об'єктів природно-заповідного фонду;
 57. екологічні та природоохоронні заходи, тренінги;
 58. видавнича діяльність;
 59. інша діяльність, пов'язана з екологією та охороною оточуючого природного середовища, охороною та раціональним використанням, відтворенням природних ресурсів;
 60. права людини і громадянина та основоположні свободи;
 61. розвиток територіальних громад;
 62. розвиток міжнародної співпраці України;
 63. стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 64. сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення екологічного становища в Україні;
 65. сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.